اللهُ جو ذڪر ٻين جڳھن تي

مُتفرقات ۾

بيتن ۽ وائين ۾