آگم ڪيو اچن...

Shah Jo Risalo (Urdu Audio Book)

PART: 01

Sur Kalyan to Sur Sarang (20 Melodies)

Part: 2

Sur Aasa to Sur Bilawal (10 Melodies)


Translation by: Agha Saleem

Narrated by: Syed Noor Azhar Jafri

Producer: Naseer Mirza

Courtesy: PBC Hyderabad